Borgerlig vigsel - Ludvika kommun

Kommunen erbjuder vigselrummet i Stadshuset för ceremonin. För bokning av tid och förrättare - kontakta receptionen i Stadshuset, Dan Anderssons gata 1, 0240-860 10

Skicka eller lämna intygen om hindersprövning till kommunen senast en vecka före vigseln. Postadress: Ludvika kommun, Stadshuset, Receptionen, 771 82 Ludvika

Under Stadshusets öppettider kan receptionen ordna med vittnen.

I Ludvika kommun är följande personer förordnade vigselförrättare:

Annette Göransson-Wingård
Jessica Hedlund
Linda Nilsson
Nils Nyström
Leif Pettersson
Maria Strömkvist
Roger Stål

Mia Chentinell, 0730-33 04 04, chentinell@gmail.com
Lars-Erik Bergström, 070-324 82 01, 023-482 01, 023-262 05,
lars-erik.bergstrom@dom.se
Jörgen Hammarin, 073-332 70 30, jorgen@hammarin.se