Borgerlig vigsel - Hedemora kommun

Kommunen erbjuder lokal i Rådhuset för ceremonin. För tidbokning - kontakta någon av vigselförrättarna:

Mariell Bengtsdotter
070-215 08 79, 070-298 38 68 (arb.), mariell.bengtsdotter@fonus.se

Anita Odénius
070-992 82 57, anita@odenius.nu

Jan Olsson
070-982 0056, jan.olsson@hedemora.se

Coni Ronsten
070-262 94 04, coni.ronsten@gmail.com

Ann-Ci Steneryd
070-279 19 12, ann-ci.steneryd@kommunal.se