Borgerlig vigsel - Gagnefs kommun

Kommunen erbjuder lokal i kommunhuset för ceremonin.

Namn på bröllopsvittnena samt nödvändiga intyg ska i god tid - senast en vecka före vigseln skickas till

Gagnefs kommun
Kommunledningskontoret
785 80 Gagnef

Personal från kommunen kan vara vittnen (endast under kontorstid). För tidbokning ring kommunen 0241-155 42 eller kontakta någon av vigselförrättarna direkt:

Maria Alfredsson,
073-820 67 82, maria.alfredsson@gagnef.se

Sofia Jarl
0241-151 03, 0241-222 20, sofia.jarl@gagnef.se

Jaak Kerstell
0243-23 04 75, 070-326 98 95, jaak.kerstell@gagnef.se

Ganime Stålenhag
070-600 88 85, ganime.stalenhag@nbv.se