Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av särskilt förordnade vigselförrättare.

För borgerlig vigsel behövs följande blankett:

  • Hindersprövning - Ansökan och försäkran (SKV 7880)

Du behåller ditt efternamn som det är när du gifter dig - om du inte ansöker om att byta det eller lägga till ett efternamn.

  • Efternamn, byte - Anmälan (SKV 7502) 

Blanketterna kan beställas på telefon 020-56 70 00, folkbokföringsblanketter, eller hämtas i pdf-format från Skatteverkets webbplats.

Blanketten för hindersprövning ska fyllas i och skickas in till Skatteverket före vigseln.

Blanketten om efternamn ska fyllas i och skickas in till Skatteverket och det kan ske såväl före som efter vigseln.

Även för utländska par, eller om den ena av parterna inte är folkbokförd i Sverige, gäller att hindersprövning måste göras hos Skatteverket.

Efter hindersprövningen får paret två intyg från Skatteverket (Intyg Hindersprövning och Intyg Vigsel). De skall lämnas till vigselförrättaren.

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Paret ansvarar för att vittnen finns. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär. Det finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. Efter vigseln får paret ett bevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket, som ansvarar för folkbokföringen.