Partnerskap

Lagen om partnerskap har upphävts.

Två personer kan ingå äktenskap oavsett om de är av samma eller olika kön. Inga nya partnerskap ingås, utan endast äktenskap genom vigsel.

Ett tidigare registrerat partnerskap som registrerats här i landet ska gälla som ett äktenskap om partnerna anmäler till Skatteverket att de vill det. Istället för anmälan kan partnerskapet omvandlas till äktenskap genom en vigselförrättning, som kan ske utan ny hindersprövning.

Om varken anmälan eller vigselförrättning görs fortsätter partnerskapet att gälla som registrerat partnerskap.