Primärproduktion foder och livsmedel

Är du foder- och/eller livsmedelsföretagare i primärproduktionen? Länsstyrelsen är från 1 januari 2009 ansvarig myndighet för foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen.
En kasse med livsmedel

Du är foderföretagare om du producerar, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder. Du som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på din egen gård är också foderföretagare. Som foderföretagare är du ansvarig för att din foderanläggning anmäls till Jordbruksverket.

Till primärproduktion av livsmedel hör bl.a. odling, och skörd av vegetabilier, uppfödning av livsmedelsproducerande djur, mjölkproduktion, äggproduktion, jakt, fiske och biodling. Enklare frukt-, potatis och grönsakspackerier är också till primärproduktion. Enligt EU:s bestämmelser ska livsmedelsföretagare i primärproduktionen registrera sig hos den myndighet som ansvarar för kontrollen av produktionen, det vill säga länsstyrelsen.

Om du enbart producerar primärprodukter av livsmedel för användning i ditt eget privathushåll berörs du inte av kravet på registrering. Den som endast producerar små mängder primärprodukter av livsmedel för leverans direkt till konsumenter eller till butiker i närområdet behöver inte registreras som livsmedelsföretagare, men som primärproducent hos länsstyrelsen. Beroende på vilken verksamhet du har kan det ändå finnas bestämmelser i livsmedelslagstiftningen som måste följas. Det är därför viktigt att verksamheten omfattning tydligt framgår av din anmälan om registrering.

Här hittar du ansökan om registrering primärproducent