Varningssystemet VMA

Vid stora olyckor och svåra störningar i samhället informeras allmänheten genom varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Det är då viktigt att stanna inomhus, stänga fönster, dörrar och ventiler samt lyssna på radion där viktig information sänds.
Megafon

Med hjälp av varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kan stora grupper av människor bli varnade och få information i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka svåra störningar i samhället.

VMA-systemet utgörs dels av meddelande i radio och TV, dels av utomhuslarm i vissa tätorter. Även genom att följa länken till SOS Alarm till höger på denna sida kan du få information om aktuella VMA-meddelanden.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats, se länk i högerspalten, framgår vilka radio- och TV-företag som finns med som aktörer i VMA-systemet.    

Det finns två nivåer av VMA

Varningsmeddelande

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. 

Informationsmeddelande

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

På MSB:s webbplats framgår vilka myndigheter, och i vissa fall företag, som får begära sändning av varningsmeddelande respektive informationsmeddelande.

Utomhuslarm - tyfonsignal

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).    

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.  

När du hör signalen ska du:      

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radio för information

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

I Dalarna finns tyfoner för utomhusvarning i Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Borlänge, Falun, Mora och Älvdalens kommuner. Systemet kan aktiveras av räddningsledaren via SOS Alarm eller utlösas lokalt.