Krisinformation

Vid omfattande akuta händelser och kriser finns samlad information från myndigheter och kommuner på den nationella  webbplatsen Krisinformation.se.
Skylt på informationsbås

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker.

I högerspalten finns en länk till Krisinformation.se och en lista som alltid ger dig de fem senaste nyheterna från den sajten.

113 13 och 112

Vid allvarliga händelser kan allmänheten få och lämna information till Sveriges nationella informationsnummer 113 13. Det kan gälla information vid olyckor och kriser i samhället som större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället.

Nödnumret 112 ringer du när du vid en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår, polis eller annan hjälpresurs.

Båda numren kan du ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som hjälper dig på en av våra SOS-centraler.

VMA och brandriskprognos

På Länsstyrelsens egen webbplats, den du nu är inne på, finner du sidorna Varningssystemet VMA  (Viktigt meddelande till allmänheten) samt Brandriskprognoser och eldningsförbud.

Länsstyrelsens upplysningscentral

Vid mycket allvarliga händelser, till exempel vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning, upprättas en upplysningscentral på länsstyrelsen. Hit kan allmänhet och företrädare för olika organisationer vända sig för att få råd och information om den inträffade händelsen. Telefonnumret till upplysningscentralen meddelas via media.