Lagar och förordningar

Etablering av vissa nyanlända invandrare med fler regleras genom lag och förordningar som är beslutade av riksdagen.

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. 

Ensamkommande barn

Länsstyrelserna har från och med den 1 januari 2011 ett utvidgat uppdrag att under Migrationsverkets ledning överlägga regionalt och lokalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn. Följande lagar och förordningar reglerar verksamheten.

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Socialtjänstlag (2001:453)

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande

Socialtjänstförordning (2001:937)

Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.

Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Proposition (2005/06:46) om mottagande av ensamkommande barn