(§37a) Flyktingguider och familjekontakter

§37a-medel, även kallad flyktingguidemedel, kan gå till insatser som stärker och utvecklar verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tilldelats 2 310 000 kronor att fördela inom ramen för § 37a.

Sista ansökningsdag är 5 maj 2017. Ytterligare information samt mallar för ansökan finns i bilagorna nedan.

Bilaga 1 - Information till kommuner §37a 2017.docx

Bilaga 2 - Ansökningsformulär med vägledning §37a 2017.docx

Bilaga 3 - Intyg samverkanspart §37a 2017.docx