(§37a) Flyktingguider och familjekontakter

§37a-medel, även kallad flyktingguidemedel, kan gå till insatser som stärker och utvecklar verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  


Under 2018 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

I år har Dalarna fått 2,8 miljoner att fördela. Sista ansökningsdatum är den 20 april 2018.

Nedan finns information om hur du ansöker samt bilagor.

Informationsbrev § 37a 2018.pdf

Bilaga 1 - Ansökningsformulär med vägledning § 37a 2018.docx

Bilaga 2 - Intyg samverkanspart § 37a 2018.docx

Bilaga 3 - Stöddokument jämställdhet.docx

Bilaga 4 - Delrapportsmall § 37a 2018.docx

Bilaga 5 - Slutrapportsmall § 37a 2018.docx