Publikationer

Här samlar vi publikationer som getts ut gällande Folkhälsa samt material vi arbetat fram i olika projekt inom området.

Material

Samverkan mot våld i krognära miljöer

Regeringen gav Rikspolisstyrelsen samt länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna ett uppdrag att genomföra en pilotstudie kring arbetet med att förhindra våld i krognära miljöer och öka tryggheten i samhället.

Detta resulterade i en rapport som du kan läsa här