Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. Regeringens beslut innebär att verksamheten ska grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap.

Verksamheten med personligt ombud har syftet att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning, en funktionsnedsättning som för individen innebär väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och ett komplext behov av vård, stöd och service.

Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning, eller vård- och behandlingsinsatser utan arbetar utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombudet kan bistå klienten i kontakt med myndigheter, hjälpa till att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning. 

Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande i sin hemkommun.

I Dalarna finns verksamhet med personligt ombud i norra Dalarna, med Mora som värdkommun, och i södra Dalarna, med Borlänge som värdkommun. I verksamhetsområdet norra Dalarna ingår kommunerna Mora, Orsa, Rättvik, Malung-Sälen, Älvdalen och Vansbro. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter ingår i det södra området för personligt ombud.

Länk till Norra: http://www.mora.se/Stod--omsorg/Personliga-ombud/

Länk till Södra: http://www.borlange.se/templates/BlgPage____11668.aspx

Förordning SFS 2013:522 om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar, utfärdad den 13 juni 2013.

Förordning SFS 2013:522

 

Kommuner kan söka bidrag för personliga ombud

 

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan söka bidrag för detta hos oss.

Bidraget är 302 400 kronor per heltidsanställt ombud och år.

Ansökningsblankett för verksamhet med Personligt ombud.

En kommun som har tagit emot statsbidrag ska varje år lämna en redovisning över verksamheten till oss. Här nedan finns blankett för årsredovisningen:

Årsredovisningsblankett för verksamhet med Personligt ombud.

 

 Socialstyrelsens meddelandeblad