Spridning av aska efter avliden

Tillstånd

Om du vill strö ut aska efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd får meddelas om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt (30 § begravningsförordningen [1990:1147]).

Ansökan kan bara göras när någon avlidit. Tillstånd kan alltså inte ges i förtid. En person som har önskemål om att askan efter sig ska spridas på en viss plats efter sin bortgång bör skriva ner sina önskemål och upplysa sina nära anhöriga.

Plats där utströendet önskas ske

Tillstånd får meddelas om platsen är lämplig för ändamålet. Spridning kan ske både på mark och över vatten, dock inte på snö eller is. Platsens lämplighet avgör länsstyrelsen i det enskilda fallet.

Platsen bör enligt länsstyrelsens riktlinjer vara minst 600 meter från bebyggelse och inte i anslutning till tomtmark eller en plats där allmänheten uppehåller sig, t.ex. fritidsområde, vandringsled eller allmän badplats. Om askan önskas strös ut i vattnet bör platsen för utströendet vara minst 300 meter från land och inte i anslutning till en plats där allmänheten vistas, såsom allmän badplats, hamn eller farled. Om bebyggelse finns vid stranden eller i området, ska askan strös ut minst 600 meter från denna.

Gravsättning på annan plats än begravningsplats innefattar endast utströende av aska. Det betyder att askan inte får grävas ned i jorden. Det betyder även att s.k. sjösättningsurnor inte får användas vid spridning över vatten. Platsen där askan strös ut får inte heller markeras på något sätt.

Utströende av aska på land får inte ske på en plats där aska tidigare har strötts ut. Det beror på att spridning av aska på samma plats kan göra att en begravningsplats eller släktgrav bildas.

Till ansökan ska dessa dokument bifogas:

  • Skalenlig karta med markering av plats där askan önskas strös ut
  • Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket
  • Medgivande från markägaren där askan önskas strös ut om du inte äger marken själv
  • Fullmakt för eventuellt ombud
  • Annat intyg om dödsfallet (gäller för avliden person som saknar svenskt personnummer)

Ansökan - handläggning

Ansökan hanteras av Länsstyrelsen i Dalarnas län, när avsikten är att askan ska strös ut i Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Du kan ansöka via e-tjänsten nedan eller skriva ut en blankett via länken nedan och skicka in med post.

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen.

Om din ansökan är korrekt ifylld och komplett kan du normalt få ett beslut inom fyra veckor. Under semesterperioder kan handläggningstiden vara längre. Ansök gärna i god tid.

Länkar:
Gå till e-tjänsten för spridning av aska

Intyg att spridning skett

Om platsen bedöms vara lämplig så ger Länsstyrelsen tillstånd till ”utströende av aska”. I tillståndet anges att man inom ett visst datum, som Länsstyrelsen bestämmer, ska skicka in ett intyg om och när spridningen har skett, bevittnat av två personer. Länsstyrelsen meddelar sedan Skatteverket att utströendet skett.