Växtskydd

Att använda växtskyddsmedel är ett effektivt sätt att kontrollera ogräs och växtskadegörare. Det kan dock medföra risker för människors hälsa och för miljön. Länsstyrelsen arbetar för att minska dessa risker inom jordbruk och trädgårdsnäringen.

Växtskyddsmedel – ett komplement

Förebyggande växtodlingsåtgärder som bra växtföljd, friskt utsäde med god grobarhet, noggrann jordbearbetning främst plöjning samt biologisk och mekanisk bekämpning är grundläggande växtskyddsinsatser. Om du kontrollerar skadegörare med hjälp av växtskyddsmedel ska det ses som ett komplement till förebyggande åtgärder. För att skydda människor och miljö vid bekämpning av skadegörare styrs hantering och användning av växtskyddsmedel av ett omfattande regelverk. Innan du får hantera växtskyddsmedel måste du ha gått utbildning, blivit godkänd och fått en personlig behörighet. Länsstyrelsen håller behörighetsutbildningar varje år under februari-mars.

Information och utbildning

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med andra rådgivningsorganisationer med information, rådgivning, fält- och gårdsvandringar samt kurser/utbildningar inom växtskyddsområdet.

På Växtskyddscentralernas och Greppa Växtskyddets hemsidor hittar du information och rekommendationer om skadegörare, bekämpning, utrustning och hjälpmedel. På Greppa-sidorna finner du bl.a. sprutjournalmallar och listor över avdriftsreducerande utrustning. Se länkar till höger.

Funktionstest av lantbrukssprutor

Om du regelbundet låter testa din spruta minskar du riskerna både i arbetsmiljön och i den yttre miljön. Med bättre kontroll på utrustningen kan du minska åtgång och kostnader för t.ex. preparat och öka effekten av bekämpningarna.