Tillsyn och kontroll

Länsstyrelsen Dalarna utför varje år kontroller av EU:s jordbrukarstöd. Dessa kontroller omfattar såväl djur, areal, beten och så kallade tvärvillkor.
Länsstyrelsen har även tillsyn av biodling, flyghavre och karantänskadegörare på potatis samt ansvaret för djurskyddstillsynen i länet.