Ekologisk produktion

Länsstyrelsen arbetar för att öka produktionen av ekologisk mat i Dalarna. År 2014 var 22% av Dalarnas åkerareal certifierad enligt EU- eller KRAV. Målet är att 25 % av åkerarealen ska vara certifierad 2016. Efterfrågan på ekologiska produkter är stort och fler producenter av ekologiska varor behövs.
Kålodling med kor i bakgrunden

 

Miljömål för certifierad ekologisk produktion
i Dalarna

År 2016 ska 15 procent av spannmålsarealen, 15 procent av arealen potatisodling, 75 procent av arealen växthusodling och 75 procent av arealen grönsaks- och bärodling på friland i Dalarna odlas ekologiskt.

Samtidigt ska 20 procent av länets mjölkkor och 25 procent av stutar och ungdjur finnas i certifierad ekologisk produktion.

Utbildning och rådgivning

För dig som vill lägga om till, eller redan har, ekologisk produktion inom lantbruk eller odling av grönsaker och bär finns möjlighet till kompetensutveckling.

Kompetensutvecklingsprojekt ekologisk produktion 

Projekt- och företagsstöd i Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Information om projektstöd

Information om företagsstöd

Ersättning för ekologisk produktion

Du kan få miljöersättning om du har ekologisk odling på din åkermark och om du har ekologisk djurhållning.

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättning för omställning till ekologisk produktion