Jordbrukarstöd

Du som är jordbrukare kan söka stöd hos oss. Du söker stöden genom e-tjänsten SAM Internet. Du kan söka stöd för att du brukar mark, miljövänligt jordbruk och sämre odlingsförutsättningar.
Traktor på soligt fält med tröska körandes i bakgrunden

Stöden - överblick

Du som brukar mark kan du söka flera stöd. Fullständig information om stöden finns på Jordbruksverkets hemsida.

Länk till Jordbruksverkets information om stöd.  

  • Gårdsstödet. Stöd för att du brukar mark, du får betalt för antalet hektar som du brukar. För att söka stödet måste du ha stödrätter och minst 4 hektar mark i din ansökan.
  • Miljöersättningar. En samling ersättningar för miljövänligt jordbruk exempelvis; ekologisk produktion och skötsel av betesmarker och slåtterängar.
  • Kompensationsstöd och nationellt stöd. Stöd för sämre förutsättningar för jordbruk i vissa stödområden.
  • Miljöinvesteringar. Ersättning för bland annat engångsröjning av betesmarker, rovdjursavvisande stängsel och restaurering av våtmarker. Mer information om miljöinvesteringar finns här.
  • Stöd till företag och projekt. Stöd för utveckling av landsbygden. Klicka på flikarna i vänstermenyn för mer information.

Kurser och hjälp

Vi finns till för att hjälpa dig när du söker stöd. Telefonnummer för frågor om stöden och SAM Internet finns till höger.
Vi kommer att hålla informationsträffar om aktuella ersättningar för jordbruk under mars månad. Se mer information om dessa till vänster.

Länk till personal på Enheten för landsbygd och tillväxt.

 

Är du ny eller ska gården byta ägare?

Ska du ta över en gård eller har du nyligen köpt en gård. Tänk på att:

 Ny postadress

Observera!
Om du behöver skicka papper till länsstyrelsen som gäller jordbrukarstöden, till exempel blanketter eller brev, ska du skicka dem till en ny postadress.

Adressen är:
Länsstyrelsen i Dalarnas län
FE 2
956 85 Överkalix

 Har du frågor?

Välkommen att ringa oss, på telefontid, klockan 9:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00.

Telefon 0771-67 00 00

Där får du alltid svar av en handläggare. Välj att få prata med länsstyrelsen och knappa sedan in ditt personnummer för att kopplas till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Om ingen finns tillgänglig på just din länsstyrelse kan du komma till en handläggare på en annan länsstyrelse.