Marknadsanalys för stöd till bredband

Sverige får endast använda stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund.

Nationell marknadsanalys

En nationell marknadsanalys är framtagen av Post- och telestyrelsen på uppdrag av Jordbruksverket. Analysen avser förutsättningarna för utbyggnad av accessnät, det vill säga de lokala näten som ansluter slutanvändarna. Den grundar sig på material och underlag från de årliga kartläggningar av bredbandsutbyggnaden som Post- och telestyrelsen genomför. Jordbruksverket ansvarar för tillämpningen av marknadsanalysen inom bredbandsstödet som ingår i Sveriges landsbygdsprogram för åren 2014-2020. Bakgrundsdata och slutsatser ansvarar Post- och telestyrelsen (PTS) för. Analysen hittar du via länken till höger.

Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område

För att kunna kontrollera att det inte finns någon marknadsaktör som redan har planerat en bredbandsutbyggnad i områden som söker stöd så kommer Länsstyrelsen att på denna sida publicera kartor över de områden som avgränsats för projekten. Publiceringen kommer också att tala om vilken teknik som kommer att byggas för samt vem som står bakom ansökan.

Detta offentliga samråd är ett komplement till den nationella marknadsanalysen.

Information för marknadsaktörer om aktuella projekt

På Jordbruksverkets och Post- och telestyrelsens webbplatser kommer det att finnas en sida för den som är marknadsaktör. På sidan kommer det att finnas en kort information om stödet. Där kommer det också att finnas länkar till alla länsstyrelsers webbplatser där ansökta projekt kommer att vara publicerade. Om du som marknadsaktör redan har planer på att bygga ut i samma område där ett projekt har ansökt om stöd ska du höra av dig till länsstyrelsen i det län som är aktuellt. Länsstyrelsen kommer då att starta en utredning.

Du som marknadsaktör kommer då att få beskriva dina utbyggnadsplaner. Ett projekt kan inte få stöd om det finns en marknadsaktör som planerar att bygga utan stöd inom tre år i samma område som är avgränsat för projektet.

Aktuella ansökningar i ansökningsomgång 2 (juni 2015 - oktober 2015)

Samtliga ansökningar nedan avser fiberutbyggnad:

Falu kommun

Sörbo fibernät, Falu Elnät AB
(karta kommer inom kort)

Slaggen fibernät, Falu Elnät AB

Trumsveden fibernät, Falu Elnät AB

Skuggarvet- Rostberg fibernät, Falu Elnät AB

Toftbyn fibernät, Falu Elnät AB

Bjursås fibernät (del av), Falu Elnät AB

Rexbo, Falu Elnät AB

Vålberg-Hackomra-Perhansbodarna-Årboheden Hyttkvarn fibernät, Falu Elnät AB

Övertänger-Lamborn-Bingsjö-Dådran-Dalstuga-Finnbacka fibernät, Falu Elnät AB, Falun och Rättviks kommun

Lamborn-Svabensverk fibernät, Falu Elnät AB 

Gagnefs kommun

Norr om älven, Söder om älven, Dala Energi Fibernät AB

Hedemora kommun

Fiber i Dräcke, Dräcke Fiber ek. förening

Fline, Fiber ek. förening 

Rättviks kommun

Blecket, Dala Energi Fibernät AB

Lenåsen, Dala Energi Fibernät AB

Norrboda, Näset,  Dala Energi Fibernät AB

Övertänger-Lamborn-Bingsjö-Dådran-Dalstuga-Finnbacka fibernät, Falu Elnät AB, Falun och Rättviks kommun