Projektstöd i Landsbygdsprogrammet

De här stöden går att söka:

  • Investeringar i småskalig infrastruktur
  • Investeringar i kommersiell och offentlig service
  • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
  • Investeringar i rekreation och turism
  • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar   

Inom kompetensutveckling och rådgivning, som också är projektstöd, kommer upphandling att ske av Länsstyrelsen och i vissa fall kommer det att göras utlysningar. Information om upphandlingsarbetet och utlysningar kommer att finnas på hemsidan.

Kontakta Länsstyrelsen innan du gör en ansökan eftersom pengarna i några av stöden börjar ta slut.

Läs mer

Läs mer om de olika stöden på Jordbruksverkets webbplats 

Sök stöd i e-tjänst

Du söker investeringsstöd/projektstöd i en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Med e-tjänsten är det enklare för dig att göra en korrekt ansökan jämfört med om du söker stöd via vanlig blankett. Vi ser helst att alla ansökningar görs via e-tjänsten, då det underlättar handläggningen för oss och gör att vi snabbare kan fatta beslut. För att använda tjänsten behöver du en e-legitimation.

Här kan du läsa mer om e-tjänsten.

Viktigt att tänkta på

Viktigt att tänka på är att ska du söka stöd se till att ansökan är det första du skickar in före det att något med koppling till investeringen påbörjas överhuvudtaget!

Kostnader som uppstått med koppling till investeringen före det att ansökan inkommit kan inte beviljas stöd, påbörjade byggnationer, inköp m.m. kan inte prövas överhuvudtaget.

Upparbetar sökande kostnader under tiden som ärendet är under handläggnings så gör man det på ”egen risk” dvs vid ett eventuellt avslag så får sökande på egen hand fullt ut finansiera de upparbetade kostnaderna.

Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna

Länsstyrelsen kommer att bedöma varje ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för länets utveckling. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka prioriteringar som finns i Dalarna kan du läsa om i Dalarnas handlingsplan. Där kan man per område se vilka prioriteringarna är och hur de kommer att poängsättas och vilka poäng som krävs inom varje område.

Beslut om stöd

Pengarna som Dalarna har tilldelats kommer att göras tillgängliga vid tre beslutsomgångar per år:  

Beslutsomgång 1 – sista ansökningsdag den 31 januari (ansökningsperiod 1 oktober – 31 januari)  

Beslutsomgång 2 – sista ansökningsdag den 30 april (ansökningsperiod 1 februari – 30 april)

Beslutsomgång 3 – sista ansökningsdag den 30 september (ansökningsperiod 1 maj – 30 september)  

Till dig som sökt och väntar på beslut om stöd

I Dalarna har vi sedan hösten 2014 fått in över 400 ansökningar gällande företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar inom Landsbygdsprogrammet. Det tycker vi signalerar framtidstro och vilja att utveckla. Vår handläggningstider har varit långa och i vissa områden kommer dom att fortsatt vara långa. I och med att vi fått in så många ansökningar kommer vissa insatsområden ha ansökningar som överstiger tilldelad budget för Dalarna. Vi kommer under i början av mars att kunna ge mer precis information om vilka områden där vi överstigit tilldelad budget med så mycket att inga ytterligare ansökningar kan tas emot.

Utbetalning av stöd

Både del och slututbetalningar kan hanteras från och med 2017. Har ni sökt stöd via e-ansökan ska även ansökan om utbetalning göras via e-ansökan. Logga in via Jordbruksverkets hemsida och följ manualen i länken nedan.

 Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning

 

EU-flagga med text

Flera stöd till dagligvaror och ombudstjänster

Läs mera här

Ny postadress

Om du behöver skicka papper till Länsstyrelsen som gäller företags-, investerings- och projektstöd ska du skicka dem till en ny postadress.

Adressen är:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
FE 23
Box 204
826 25 Söderhamn