Rovdjursstängsel

Det går nu att söka stöd för permanenta stängsel mot rovdjur i det nya landsbygdsprogrammet. Reglerna för hur stängslet ska se ut är oförändrade, däremot har ansökningsförfarandet ändrats. Du söker nu via Jordbruksverkets hemsida.

Ersättningens storlek

Ersättningen är som tidigare 50 kr per meter stängsel. Ersättningen betalas ut i efterskott.  

Hur stängslet ska byggas

För att stängsel ska godkännas som rovdjursavvisande, krävs att du följer de rekommendationer som viltskadecenter har gett ut. Länsstyrelsens villkor bygger också på viltskadecenters rekommendationer. Till höger finner du dessa dokument.

Hur du ansöker

Du söker via jordbruksverkets hemsida och går där in på mina sidor. När du legitimerat dig med någon typ av e-legitimation, väljer du: E-tjänster inom mina sidor/Företags och projektstöd landsbygd/Sök stöd till miljöinvesteringar och trycker på Starta tjänsten.  

På flik 1 Övergripande, ska du fylla i en beskrivning av miljöinvesteringen. Du ska till åtminstone skriva:

  • vilken typ av stängsel det gäller, fem eltrådar eller fårnät kombinerat med två eltrådar
  • stängslets höjd 
  • den lägsta trådens höjd över marken grovlek på stängseltråden
  • typ av tråd
  • hörnens utformning, att det är parallellhörn  

Glöm inte att skicka med en karta på hur stängslet ska dras.

Förhandsbesked

Tänk på att du inte kan påbörja stängsling med rovdjursavvisande stängsel eller röjning av betesmark förrän du har fått ett förhandsbesked från länsstyrelsen. Om du börjar bygga tidigare, kan du gå miste om stödet.  

Från det att du fått ett förhandsbesked till det att du fått det slutgiltiga beslutet bygger du stängslet på egen risk. Länsstyrelsen har börjat lämna förhandsbesked, men vi kan inte fatta några beslut förrän tidigast i februari på grund av att datasystemet ännu inte är färdigt.

Prioritering

Länsstyrelsen kommer att bedöma varje ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för länets utveckling. För rovdjursstängsel kommer får och getter att vara högt prioriterade eftersom det är större risk att dessa angrips, jämfört med nötkreatur och hästar. Även nötkreatur med kalv prioriteras. Det är också viktigt att särskilt värdefulla betesmarker blir skötta. Därför prioriteras till exempel betesmarker med särskilda värden i länet. De fullständiga prioriteringsgrunderna kan du läsa om i Dalarnas Handlingsplan. Följ länken till höger.  

Utbetalning

När du byggt färdigt stängslet tar du kontakt med någon av länsstyrelsens besiktningsmän. Du ska också skicka in en ansökan om utbetalning, via mina sidor. När besiktningsmannen godkänt stängslet får du betalt utefter hur många meter stängsel som är uppsatt.