Partnerskapet

För att kunna genomföra den regionala handlingsplanen på ett effektivt och framgångsrikt sätt har Länsstyrelsen Dalarna tagit hjälp av ett noggrant utvalt partnerskap.

Partnerskapet består av ett antal ideella, privata och offentliga aktörer runt om i länet. Tanken är att de, med sina kunskaper och erfarenheter, ska medverka i arbetet med att ta fram våra regionala prioriteringar och urvalskriterier. Förhoppningsvis kommer de dessutom kunna bidra till genomförandet av handlingsplanen. Detta kan exempelvis handla om att partnerskapet inspirerar och motiverar sina respektive medlemmar och målgrupper att bidra till landsbygdsprogrammets måluppfyllelse.  

I Dalarnas partnerskap ingår följande personer:

  • Pelle Florell, Naturskyddsföreningen
  • Håkan Johansson, Lantbrukarnas Riksförbund
  • Helena Hanno Enochsson, Region Dalarna
  • David Bergström, Dalarnas Idrottsförbund
  • Birgitta Bogren, Siljan Tursim
  • Valbone Shala, Borlänge Kommun
  • Magnus Holmberg, Coompanion
  • Lisbeth Hedin-Sahlin, Företagarna
  • Anna-Karin Andersson, Dalarnas Hembygdsförbund
  • Hans-Olof Marcus, Skogsstyrelsen.

Partnerskapet 2014–2020.

Dalarnas partnerskap för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Frånvarande: Lisbeth Hedin-Sahlin, Valbone Shala och David Bergström. Foto: Mikael Källman/Disposito.

 Mer information