Dalarnas regionala handlingsplan

Hur ska landsbygdsprogrammet genomföras i Dalarnas län? Vilka stöd och ersättningar är möjliga att söka under den nya programperioden? Det kan du läsa om i Dalarnas regionala handlingsplan. 

Sveriges länsstyrelser har alla fått i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Dessa ska ligga till grund för hur landsbygdsprogrammet genomförs i respektive län och förklara hur de nationella målen kan förverkligas i den egna regionen. Arbetet handlar till stor del om att komma fram till hur vi kan få stöden i programmet att göra nytta där de bäst behövs, men även om att visa stödsökarna vilka ansökningar som prioriteras i länet.  

En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) skickades in till landsbygdsdepartementet i oktober 2013, och efter det har arbetet kretsat kring att ta fram de prioriteringar och urvalskriterier som är specifika just för vårt län.  

Enheten för landsbygd och tillväxt på Länsstyrelsen Dalarna har huvudansvaret för handlingsplanen, men för att säkerställa att vi kommer fram till rätt prioriteringar har vi även tagit hjälp av andra enheter här på Länsstyrelsen samt ett antal externa aktörer som tillsammans utgör Dalarnas partnerskap.  

Bland länkarna till höger finns den gällende handlingsplanen. Bland länkarna hittar du även mer information om SWOT-analysen, partnerskapetsamt om handlingsplanens struktur och syfte. 

 Mer information

> Jordbruksverket

På Jordbruksverkets webbplats kan du få mer information om de regionala handlingsplanerna.

> Skrivanvisningar

I Jordbruksverkets skrivanvisningar kan du läsa mer om handlingsplanen och dess olika delar.