Upphandlingar och utlysningar

Upphandlingar och utlysningar av stöd inom landsbygdsprogrammet.

​Upphandlingar

Länsstyrelsen har för närvarande ingen pågående upphandling inom landsbygdsprogrammet.

___________

 

Utlysningar av stöd inom landsbygdsprogrammet

En utlysning innebär att myndigheten på sin webbplats talar om inom vilket område och under vilken tidsperiod organisationer, företag och föreningar kan söka det aktuella stödet.

Pågående utlysning:

Utlysning av pengar till stöd till samarbeten för att skapa nya jobb

Länsstyrelsen Dalarna utlyser 2 800 000 kr till ett eller två samarbetsprojekt mellan aktörer som verkar på landsbygden.

Projektet ska ha inriktning på att utvärdera och utveckla produkter, metoder, processer och tekniker i syfte att stärka landsbygdens näringsliv och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden. .

Sista ansökningsdag 1 november 2017. Läs mer här.

 

_______________

 

​Jordbruksverkets utlysningar och upphandlingar

Via den här länken hittar du Jordbruksverkets utlysningar och upphandlingar inom landsbygdsprogrammet.

 

EU-flagga med text