Stöd inom lantbruk och landsbygd

Bondens egen marknad i Falun Foto: Märta Ohlsson

Vill du utveckla din verksamhet på landsbygden eller inom vattenbruk? Här finns stöd och hjälp.

Det är möjligt att söka våra jordbrukarstöd, företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar via e-tjänst.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd och handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden och vattenbruket går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang. Detta för att göra det lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöersättningar, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Läs gärna mer om nya Landsbygdsprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplats

Dalarnas handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020

Här kan du läsa om hur planen har tagits fram och vilka prioriteringar som gäller för de olika stöden i Dalarna.

Reional handlingsplan för Dalarna

Läs mer om de olika stöden i programmet

Klicka på rubrikerna i vänstermenyn.

Jordbruksverkets utlysningar

En utlysning innebär att myndigheten på sin webbplats talar om inom vilket område och under vilken tidsperiod organisationer, företag och föreningar kan söka det aktuella stödet.

Jordbruksverkets utlysningar och upphandlingar inom landsbygdsprogrammet inns på verkets webbplats.

 

 

Nya postadresser

Även om de flesta av stöden nu söks genom Jordbruksverkets e-tjänster finns ibland behov av att skicka in papper till Länsstyrelsen. Från
1 januari 2017 ska du använda de här adresserna.

Jordbrukarstöd:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
FE 2
Box 204
826 25 Söderhamn

Företags-/investerings och projektstöd från landsbygdsprogrammet:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
FE 23
Box 204
826 25 Söderhamn