Bygdemedel

Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv, service eller för att på andra sätt vara till nytta för bygden. Medlen kommer från de bygdeavgifter som vattenföretagen, enligt vattendomar, måste betala till de vattenregleringsfonder som Länsstyrelsen förvaltar. De årliga samlade bygdeavgifterna för Dalarnas län är cirka tre miljoner kronor.
Närbild vattenfall

Vem kan söka?

Bygdemedel kan i första hand sökas föreningar och ideella organisationer. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar, intresseföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer samt finnas i någon av följande kommuner: Avesta, Borlänge, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Säter, Vansbro och Älvdalen.

Belopp som preliminärt finns att fördela per kommun i 2017 års ansökningsomgång:
 

 Kommun  Totalt belopp
 Avesta

 95 000

 Säter

20 000

 Borlänge

 210 000

 Leksand

95 000

 Rättvik

105 000

 Mora

485 000

 Orsa

 120 000

 Vansbro

 30 000

 Malung-Sälen

 370 000

 Älvdalen

 1 700 000

 Ludvika

 40 000

Uppdaterat 2017-11-07

Vad kan man söka för?

Stödet kan bland annat användas till investeringar eller reparationer av byggnader, förbättringar av idrottsanläggningar, inköp av viss utrustning. Flyttbara investeringar som till exempel bil, skoter och traktor kan man inte söka bygdemedel för.

Projektet (investeringen) får vara påbörjat men inte avslutat när beslutet om stöd tas (normalt under perioden april-maj). Det går inte att söka pengar retroaktivt! Påbörjar man projektet innan beslut har fattats sker det på egen risk.

Länsstyrelsen Dalarna arbetar för en hållbar utveckling inom alla våra verksamheter. Folkhälsa, miljö och mänskliga rättigheter är en del av den hållbara utvecklingen. För att underlätta för dig som söker bygdemedel finns en bilaga som du kan använda i samband med din ansökan: MR-bilaga Bygdemedel (om folkhälsa, miljö och mänskliga rättigheter), se länk till höger. 

Var och när kan man söka?

Ansökan görs till Länsstyrelsen senast sista december varje år. Använd helst e-tjänsten för att göra din ansökan – det underlättar och påskyndar handläggningen.

Gå till e-tjänsten ansökan om bygdemedel ingen e-legitimation krävs!

Beslutsgång

När ansökningstiden gått ut skickas ansökningarna på remiss till berörda kommuner. Kommunerna lämnar ett yttrande med en prioriteringslista, bedömningar och motiveringar till sitt ställningstagande för varje projektansökan. Därefter beslutar Länsstyrelsen om stöd. Beslut beräknas kunna meddelas under april-juni till de föreningar som sökt.

Mer information

Bestämmelser om bygdeavgifter finns i lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).