Våtmarker

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark? Det är inte bara grodor som blir glada av våtmarker utan många olika djur och växter. Antalet våtmarker har minskat drastiskt i landskapet de senaste hundra åren. Genom att anlägga en våtmark kan du skapa positiva effekter för miljön och även få nöjet av att jobba med vatten i landskapet! Sverige och EU skjuter till pengar.
I våtmarksprojektet jobbar vi tillsammans för att sprida kunskap och inspirera till anläggning och restaurering av våtmarker.

Våtmarksprojektet är vilande! Läs mer under aktuellt till höger.

Här kan ni dock fortfarande hitta mycket tips och inspiration till kommande våtmarksprojekt!

Aktiviteter

Här kan du läsa om kommande och genomförda aktiviteter; seminarium, studiebesök och fältvandringar.
Läs mer om alla aktiviteter här
 I fågeltornet vid vackra Limsjön

Vill du anlägga en våtmark?

Har du en lämplig plats att anlägga en våtmark på? Eller kanske ett vattenområde som skulle passa till restaurering? 
Läs mer om hur du söker stöd med mera.

Vad är en våtmark?

För att kunna anlägga eller återställa en gammal våtmark är det bra om du vet vad en våtmark är.
Läs mer här

Varför är våtmarker viktiga?

Våtmarker har många viktiga funktioner som är till nytta för både människor och natur.
Våtmarkers betydelse för människan och miljön

Bakgrund till projektet

Varför startades våtmarksprojektet?
Om bakgrunden till våtmarksprojektet

Flera miljömål berörs

Våtmarksprojektet startades främst för att uppfylla det regionala målet för Myllrande våtmarker. Fler miljömål än detta berörs dock av projektet. 
Läs mer om miljömålen här

Grävmaskin som håller på att gräva våtmark

 Content Editor

​Från och med våren 2018 kommer våtmarksprojektet att ligga på is. Det går ändå fortfarande att söka medel till olika våtmarksprojekt. Nu administreras det dock via den lokala naturvårdssatsningen, LONA - läs mer här om Våtmarks-LONA!

 Invigning av våtmark vid Backa, utanför Falun

 

En glad groda på en reklampelare
Länsstyrelsens reklam för att få fler att anlägga våtmarker - bli en av dem som gör grodor glada!