Trädgård som resurs

Projektet syftar till att utveckla småföretag och få fler arbetstillfällen på landsbygden inom andra områden än jordbruk.
Ärtor på tallrik

​Trädgård som resurs är ett projekt för dig som vill utveckla ditt besöksföretag med hjälp av trädgården.

Du som vill utveckla ditt besöksföretag och öka värdet på din servering kommer genom kurser och studiebesök att lära dig odla egna grönsaker, bär och frukt samt hur grödorna används och tillreds. Fokus kommer att ligga på egenodlade och ekologiskt producerade grödor. När inte egna produkter finns att tillgå kommer ekologiska och lokalt producerade trädgårdsgrödor att användas vid kurserna där grönsaker eller bär tillreds.

Du kommer också att ha möjlighet att gå kurser och vara med på studiebesök som utvecklar utemiljön genom trädgården hos ditt besöksföretag. Aktiviteterna syftar till att skapa en attraktiv utemiljö hos gårdsbutiker, kaféer, restauranger och småskaligt besöksboende.

Kurserna kommer i många fall att ta till vara på Dalarnas kulturarv både vad gäller grödor och trädgårdsmiljöer.

Under 2017 har kursserien ”Vårt gröna goda arv som resurs! Kulturhistoria, odling, matlagning” att genomförts. Kursen fokuserade på att odla och laga mat med köksväxter med spännande historia från Dalarna. Agneta Magnusson, kulturhistoriker, Leksand och Per och Evalotta Ersson, Dala-Floda Värdshus medverkade.


Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern längst ner till höger på startsidan på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

 

Blommande Rättviks gråärt