Lär dig mer om skötsel av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Vårt odlingslandskap är skapat genom människans brukande av naturen under lång tid. Det utgör livsmiljö för många växter och djur och är en del av vårt kulturarv. För att dessa natur- och kulturmiljövärden ska kunna bevaras för framtiden krävs en kontinuerlig skötsel.

Vill du ha råd om skötsel eller restaurering av dina marker?

Du kan till exempel få råd om restaurering av naturbetesmarker, vad det finns för natur- och kulturvärden på din gård eller fäbod och lämplig skötsel. Kontakta Märta Ohlsson (se rutan överst till höger) om du är intresserad!

Är din lie lite slö?

Har du svårt att få den riktigt vass på egen hand? Nu erbjuder Länsstyrelsen i Dalarnas län kostnadsfri praktisk rådgivning i lieslipning. Slipa din lie i lugn och ro och få så mycket hjälp du behöver. Du kan även få hjälp med jordläggning och övrig inställning av lien om det behövs.

Kontakta handledaren direkt för bokning/förfrågan!

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern längst ner till höger på startsidan på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

Planering av fler kurser pågår.

 


Lieslåtter och traditionell hässjning i Orsa.

En film av Hantverkslaboratoriet, 
Göteborgs universitet 2017 

 Mer information

> Jordbruksverket

> Riksantikvarieämbetet:
Det biologiska kulturarvet

> Slåtterängar

> Naturbetesmarker

> Restaurering av ängs- och betesmark.

> Våtmarker

> Kulturmiljöer

> Råd om byggnadsvård

 Skrifter:

> Skrift: Ta tillvara timmerhus

> Folder:  Hävdgynnade växter 

> Liebladet

> Jordbruksverkets skrifter om naturbetesmarker och ängar

> Riksantikvarieämbetets skrifter om biologiskt kulturarv.

En del av skrifterna går att
ladda ner som pdf-filer.

Du som har jordbruk, betes-mark, sköter en äng, eller planer på att börja med det kan
beställa alla skrifterna i
pappersform från Länsstyrelsen
utan kostnad.
Kontakta Märta Ohlsson
 - se rutan överst till höger