Möjlighet till kompetensutveckling för ekologisk produktion

Länsstyrelsen Dalarna driver under perioden 2016-2020 kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt med syfte att öka den ekologiska produktionen i länet. Projektet ska bidra till att Dalarnas miljömål för certifierad produktion uppnås. Projektet görs i samarbete med Gävleborgs länsstyrelse.
Grupp som tittar på blomsterremsa

Projektet är framförallt riktat till dig som går i omläggningstankar men även du som är etablerad ekoproducent har möjlighet till kompetensutveckling genom projektet om behov finns för att lösa något angeläget problem i produktionen.  Möjligheten till kompetensutveckling gäller både lantbruks- och trädgårdsföretag.  

Rådgivning

Länsstyrelsen Dalarna har upphandlat rådgivning inom ekologisk produktion som finansieras av EU och svenska staten via Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

För kostnadsfri omläggningsrådgivning och rådgivning för att lösa specifika problem i din ekologiska produktion kan du vända dig till nedanstående aktörer för att få rådgivning.

Ekologisk mjölk -och köttproduktion

Agricoach, Jan-Olov Emilson, 018-12 10 10, joe@agricoach.se
HS konsult AB, Victoria Thullier 070-236 25 45, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Ekologiskfår- och getproduktion

Omläggningsrådgivning: HS konsult AB, Victoria Thullier 070-236 25 45, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Ekologisk fjäderfäproduktion

Åsa Odelros AB, 0706-97 66 11, asa@odelros.se

Ekologisk växtodling

Agricoach, Jan-Olov Emilson, 018-12 10 10, joe@agricoach.se
HS konsult AB, Victoria Thullier 070-236 25 45, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se

Ekologisk potatisproduktion

HS konsult AB, Åsa Rölin 0730-500 044, asa.rolin@hushallningssallskapet.se  

Ekologisk trädgårdsproduktion

Kristina Homman, Länsstyrelsen  (se rutan överst till höger)

Kurser

Planering av kurser inför vintern 2017-2018 pågår.

Aktuella kurser

Aktuella kurser som anordnas finns annonserade i kalendern längst ner till höger på startsidan på Länsstyrelsen webbplats och i tidningen Landsbygdsnytt. Anmälan görs genom kalendern.

 

Dalarnas miljömål för produktion enligt KRAV och EU-certifiering till år 2020 är:

 • 15 procent certifierad areal för spannmål. 
  2014 hade Dalarna 2 808 certifierade ha vilket är 16 procent av total spannmålsareal. 
 • 20 procent certifierade mjölkkor.
  2014 hade  Dalarna 1091 certifierade mjölkkor vilket är 18 procent av totalt antal kor.
 • 25 procent certifierade nötdjur ( stutar och ungdjur)
  2014 hade Dalarna 8155 certifierade nöt vilket är 32 procent av totalt antal.
 • 15 procent certifierad areal för potatis.2014 hade Dalarna 113 ha certifierad potatisareal vilket är 13 procent av total areal.
 • 62 ha certifierad areal för bär
  2014 hade Dalarna 59 ha certifierad areal för bär vilket är 76 procent av total areal
 • 30 ha certifierad areal för grönsaker
  2014 hade Dalarna 23 ha certifierad areal för grönsaker vilket 62 procent av total areal.