Affärsutveckling för besöksnäringen i Dalarna

Affärsutveckling för besöksnäringen är ett kompetensutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla affärsmässigheten i små och medelstora besöksföretag
Barn med flytväst på en brygga. Foto: Pixabay

​Kurserna och rådgivningen ska ingå i en process där kursdagar, deltagarnas egna arbeta med affärsutveckling och rådgivning bildar en helhet som ger företaget kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Företagen ska få tillgång till verktyg och kunskap för att driva företagets utvecklingsfrågor på ett mer systematiskt sätt så att förmågan att nå nationella och internationella marknader och målgrupper ökar. Vidare ska processen även stimulera till samarbete mellan företag i Dalarna.

Länsstyrelsen är projektägare men kurserna och rådgivningen har upphandlats och ska genomföras under 2017-2018 av Besöksnäringscollege i Dalarna genom affärsutvecklingsprogrammet Kurbits.

Läs mer om Kurbits affärsutvecklingsprogram här.