Världens viktigaste uppdrag - Föräldraskapsstöd

Välkommen till en konferens som Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och Länsstyrelserna anordnar. Programmet vänder sig till de som jobbar med föräldraskapsstöd i kommuner och ideella organisationer, samt kommunala chefer och politiker.

​Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige. 

Ta del av inspirerande föreläsningar och bygg på kunskapen.

När: 12 oktober, 9-16

Var: Stockholm, Norra Latin Drottninggatan 71B

Anmälan: Senast 19 september via denna länk

Kostnad: 650kr inkl lunch och fika

För detaljerat program, se nedan.

varldens-viktigaste-uppdrag-171012.pdf