Upphandling med sociala hänsyn

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) bjuder in till en workshop för att dela kunskap, idéer och tankar om hur vi får fler kontrakt som bidrar till sysselsättning och arbete för ett socialt hållbart Dalarna.

Workshop den 22 november 2017 kl.13.00-16.00 i Borlänge

Den här inbjudan vänder sig till förtroendevalda, upphandlare, arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingen, arbetsintegrerande sociala företag med flera.

I många EU-länder används offentlig upphandling som ett verktyg för sysselsättnings-främjande åtgärder, men det är först på senare år som sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige. Den nya lagstiftningen skapar ökade möjligheter för myndigheter och anbudsgivare att använda upphandling för att inkludera verksamheter som har svårare att få kontrakt. Exempel på leverantörer som kan vara aktuella är så kallade arbetsintegrerande sociala företag.

I Dalarna upphandlas årligen varor och tjänster för drygt 20 miljarder. Genom upphandling med sociala hänsyn kan upphandlande myndigheter bidra till en ökad sysselsättning. 


Inbjudan och program i pdf


MEDVERKANDE: Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, Coompanion, sociala arbetsintegrerande företag och juridisk expertis.

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är 15 november 2017. Anmälan är bindande. Vi tar ingen avgift för ditt deltagande, men vid utebliven avanmälan tar vi ut en avgift på 200 kronor för våra omkostnader.

PLATS: Galaxen, Borlänge

ARRANGÖR: Upphandlingsdialog Dalarna i samverkan med Region Dalarnas projekt "Utveckling av sociala företag i Dalarna".