Skrivarstuga i Avesta för hjälp med ansökan om stöd från KlimatKlivet

I höst finns mer pengar än någonsin att söka inom Klimatklivet!  Länsstyrelsen vill stötta er som har idéer gällande investeringar och åtgärder med hög klimatnytta, så att så många som möjligt kan söka och få stöd. Därför åker vi nu ut i länet för att ge tips och råd men även handfast hjälp att söka.

Efter en kort information sätter vi igång med skrivarstuga, workshop och frågestund (drop-in—drop-out). Medtag om möjligt er påbörjade ansökan. Vi hjälper er att beräkna klimatnyttan, som är ett avgörande kriterium för om man kan få ansökan beviljad av Naturvårdsverket eller ej, samt visar hur man fyller i ansökan.

Har du bara frågor om klimatklivet eller en lösare idé om en investering som skulle kunna spara CO2 är du naturligtvis också välkommen, så kan vi hjälpa dig att komma steget närmare en ansökan.

Vi bjuder på fika. Välkomna!

Plats: Avesta i Koppardalens Utvecklingscentrum, Johnsonsalen

Datum: 6 september Tid: 09.00—12.00

Inbjudan skrivarstugor Klimatklivet september 2017.pdf

För att veta hur mycket fika vi ska beställa vill vi gärna att ni anmäler om ni tänker komma.

 Mer information om klimatklivet

​​Hittar ni på vår hemsida:

www.lansstyrelsen.se

och på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se

Vi håller skrivarstuga på tre platser under v. 36. 

I Borlänge 4 september, kl 9 -12 i kommunhuset, Dalbäcksrummet

I Avesta 6 september, kl 9 -12 i Koppardalens Utvecklingscentrum, Johnsonsalen

I Mora 7 september, kl 9 -12, på Mora Parken.

Välj plats som passar dig bäst!