Så skapar vi de bästa förutsättningarna för ett tobaksförebyggande arbete och en rök- och tobaksfri skolgård

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Landstinget Dalarna bjuder in till en kunskapshöjande dag för att ge skolorna i länet rätt förutsättningar för att minska tobaksbruket hos barn och unga.

​Inbjudan vänder sig till politiker, rektorer/skolledare, pedagoger, fritidsledare, skolsköterska/elevhälsan, idrottsföreningar, ANDT-samordnare, folkhälsoplanerare, tillsynshandläggare och alla andra som på något sätt når ut till ungdomar.

Under dagen kommer vi att lära oss mer om bland annat:

  • Tobaken som risk
  • Vattenpipa, e-cigaretter och snus
  • Tobaksindustrin och tobaksstrategierna
  • Nikotin och nikotinets samverkan med andra droger
  • Faktorer som kan leda till ett framtida tobaksbruk
  • Framgångsrika åtgärder för tobaksprevention hos barn och unga
  • Betydelsen av vuxna och omgivningen i det tobaksförebyggande arbetet
  • Tillsyn av skolgårdar och nyheter i tobakslagen som märkning med mera.

NÄR: 21 november 2017, 08:30-16:00

VAR: Scandic Lugnet, Falun

ANMÄLAN: Via nedan länk senast 15 november.

Konferensen är kostnadsfri med begränsat antal deltagare. Vid utebliven avbokning debiteras 600kr om plats ej överlåtits till annan.

För preliminärt program och inbjudan i sin helhet se nedan.

Inbjudan till den 21november 2017.pdf