En dag om upphandling och giftfri vardag

Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen arrangerar i samarbete med Länsstyrelserna denna gemensamma utbildningsdag. Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Kemikalieinspektionen presenterar hur du kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier samt vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. Upphandlingsmyndigheten visar hur du kan ställa krav vid upphandling och hur kraven kan följas upp.
Länsstyrelsen presenterar arbetet med Upphandlingsdialog Dalarna, Nätverket hållbar konsumtion samt delar ur rapporten Organiska miljögifter i Dalarnas ytvatten.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig sektor. Vi tror att du är upphandlare, inköpare, leverantör, projektledare, miljö- och kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateg, chef eller politiker. De eventuella förslag om möjliga insatser till åtgärdsprogrammet som kommer in under dagen, blir underlag till det nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål 2018-2021.

Tid: 26 april 2017, klockan 09.00-16.00
Plats: First Grand Hotel, Trotzgatan 9-11, Falun
Anmälan: senast den 12 april. Kostnad 200 kr exkl. moms

Inbjudan och program i pdf