Rådslag om Tidig dialog

Upphandlingsdialog Dalarna har tidigare haft rådslag om direktupphandling. Det resulterade i ”En dalamodell för direktupphandling- tips och rekommendationer från Upphandlingsdialog Dalarna”. Nu fortsätter vi arbetet med ett nytt rådslag på temat Tidig dialog.

​Nu kan du vara med och hjälpa oss med dina tankar och idéer om Tidig Dialog. Vad kan vi göra för att göra metoden mer känd och göra det lättare för fler SME-företag att delta i upphandlingar.

Deltagande kommuner är Mora kommun, Vansbro kommun och Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen som alla tre jobbat med olika typer av Tidig Dialog i upphandlingar och som berättar om sina erfarenheter. Upphandlingarna gäller fordon, möbler, två olika livsmedelsupphandlingar och upphandling av ett äldreboende.

Deltar gör också Upphandlingsmyndigheten samt juristkompetens inom området.

Arrangör:     Upphandlingsdialog Dalarna.
Tid:               Torsdag den 7 december, klockan 9.00 – 12.00
Plats:            Quality Hotel Galaxen, Borlänge
Kostnad:       Ingen kostnad, men anmälan är bindande.

Vid sen eller ingen avanmälan före den 1 december, behöver vi ta ut en avgift på 300 kr för våra kostnader.

 Inbjudan och program i pdf