Avtalsvillkor i LOU-avtal

Till upphandlare, inköpare och andra med intresse av upphandling

​Återigen får vi möta Mathias Sylvan, specialist på upphandlingar med över 15 års erfarenhet. Under eftermiddagen den 31 maj ger han oss  förslag på några lämpliga avtalsvillkor i ett upphandlingsdokument.  Det kommer också att finnas tid till att ställa frågor kring de nya upphandlingsreglerna.

Mathias Sylvan har 15 års erfarenhet av upphandling, dels som chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen dels som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt , konsult och anställd upphandlingsjurist på Lidingö stad.
 

Inbjudan i pdf-format