Tillstånd för åtel/utfodring av vilt

Stränga regler gäller för hanteringen av animaliskt avfall (animaliska biprodukter). Reglerna har skärpts som en följd av utbrotten av "galna kosjukan", mul- och klövsjuka och svinpest.

Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ned djurkadaver eller annat animaliskt avfall. Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar.

Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

Länsstyrelsen ansvarar för kontrollen när det gäller insamling, uppsamling, omlastning och transport av andra animaliska biprodukter än matavfall.

Några undantag från reglerna Länsstyrelsen kan ge tillstånd till att gräva ner enstaka självdöda eller avlivade hästar. Kommunen ska då först godkänna platsen för nedgrävningen. 

Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till användning av animaliskt avfall vid åteljakt eller vid stödutfodring av vilt.

 

Blankett för ansökan om åtel/utfodring vilda djur.