Hantering animaliskt avfall

Stränga regler gäller för hantering av animaliskt avfall. Reglerna har skärpts som en följd av utbrott av  "galnakosjukan" (BSE), mul- och klövsjuka och svinpest. Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ned djurkadaver eller annat animaliskt avfall. Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området. Vissa undantag gäller i vissa glesbygdskommuner och församlingar. Frågor kan besvaras av respektive kommuns miljö-och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande.

Några undantag från reglerna

  • Avlivade sällskapsdjur utom häst får grävas ned. 
  • Självdöda eller avlivade produktionsdjur i vissa namngivna församlingar får grävas ned.
  • Kommunen ska godkänna platsen.
  • Länsstyrelsen kan även ge tillstånd till användning av animaliskt avfall vid stödutfodring av vilt. Kontakta oss för vidare information om tillståndsgivning.

Från och med den 1 februari i år behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Istället ska du kontakta din hemkommun.

Hantering av matavfall

Sedan 1 november 2002 är det inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar (pälsdjur undantagna). Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan spridas med just matavfall. Definitionen på produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (bl.a. kött, mjölk och ägg), ull, päls, fjädrar, skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung. 

Mer information om de bestämmelser som reglerar hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall finns på Jordbruksverkets hemsida samt i Jordbruksverkets föreskrifter om hantering av djurkadaver och annat animaliskt avfall (SJVFS 1998:34)