Anmälningspliktiga sjukdomar

I Sverige finns ett flertal djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Detta för att myndigheter och veterinärer så fort som möjligt ska kunna vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Sjukdomarna delas upp i epizootilagens anmälningspliktiga sjukdomar och övriga anmälningspliktiga sjukdomar.

Epizootisjukdomar  

De mest smittsamma och allvarliga sjukdomarna, så kallade epizootisjukdomar, kan orsaka stort lidande hos djuren och/eller stora ekonomiska förluster för samhället och de djurägare som drabbas.  

Några av de mest fruktade epizootisjukdomarna är:

  • Mul - och klövsjuka
  • Fågelinfluensa 
  • Svinpest 
  • Rabies 
  • BSE (galna ko-sjukan)  

Redan en misstanke om dessa sjukdomar ska anmälas till länsveterinär eller till annan veterinär. För veterinär och annan djurhälsopersonal gäller att misstanke ska anmälas till Jordbruksverket och till länsveterinären.  

 

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar  

Övriga anmälningspliktiga sjukdomar är inte lika allvarliga och omfattas inte av epizootilagen. Ett exempel på en anmälningspliktig sjukdom är salmonella. Salmonella är en zoonos och kan smitta mellan människa och djur. Bakterien kan orsaka diarrésjukdom, men behöver inte alltid orsaka symptom på vare sig djur eller människor. 

Andra anmälningspliktiga sjukdomar är inte lika allvarliga och regleras därför inte lika hårt som epizootisjukdomar. Dessa bedöms dock som viktiga att följa och några exempel är en del av de sjukdomar som kan drabba hästar,  som kvarka och hästinfluensa. Sådana sjukdomar ska anmälas av vid misstanke eller vid diagnos av veterinär eller laboratorier enligt Jordbruksverkets föreskrifter.  

Naturligtvis bör man som djurhållare alltid ta kontakt med sin veterinär när man misstänker att djuren har drabbats av en smittsam djursjukdom.  

 

Mer information  

Du kan läsa mer om anmälningspliktiga sjukdomar och epizootisjukdomar här:

Jordbruksverket

SVA