Naturturism - företagsguide till naturen

På denna sida presenterar vi det Länsstyrelsen förvaltar vad gäller djur och natur i länet. Detta kan du som företagare inom naturturism använda dig av i din verksamhet. Men vi vill även här passa på att informera om dina skyldigheter som företagare i naturen. Har du frågor eller tips om vad som borde finnas på denna sida, så hör av dig till oss!

Stugor

I Fulufjällets nationalpark, Långfjällets och Städjan-Nipfjällets naturreservat finns stugor att hyra. Utöver dessa finns även andra raststugor och vindskydd att nyttja gratis. Hit kan du som företagare ta med dig grupper på egna guidade turer.

Läs mer om stugor här

Leder och rastplatser

Över 100 mil statliga leder sköter vi för allas service. Vi ser till att det finns ved på många rastplatser och sköter om spänger och andra anläggningar, så att dessa är hela och inte farliga att använda för allmänheten. Allt detta kan du nyttja, men vi har tyvärr inte möjlighet att serva till exempel med ved om ni kommer många och ofta till en viss plats. Kontakta oss gärna så att vi vet var ni planerar att vara. En bra folder om leder och stugor är den om Södra Kungsleden.

Beställ foldern Södra Kungsleden här

Fiske

I skyddade områden i fjällen är det Länsstyrelsen som förvaltar många vatten. Eftersom det inte finns fritt fiske i Dalarna måste fiskekort köpas för respektive fiskevårdsområde.

Läs mer om fiske här

Naturum

I Fulufjällets nationalpark finns ett Naturum. Här finns information om nationalparken i form av personal, foldrar, böcker och kartor.

I Siljansnäs finns Naturum Dalarna som informerar om hela länets natur. Här finns en naturstig som delvis är handikappanpassad.

Vi samarbetar gärna med dig men anmäl din aktivitet i god tid så vi kan planera in det.

Läs mer om de båda naturumen här

Naturreservat och nationalparker

I länets skyddade områden finns en unik natur, som knappast går att uppleva någon annanstans. Urskogar rika på hänglavar, orörda vattendrag och marker fyllda med många ovanliga djur och växter. Kontakta oss som jobbar i och med reservaten för tips på besöksvärda områden.

Läs mer om naturreservaten här

Informationsmaterial

Länsstyrelsen har tagit fram mycket gratismaterial om naturen i norra Dalarna. Dessa går att beställa direkt från oss eller via närmaste turistbyrå.

Beställ foldrar över länets naturreservat här

Beställ övriga foldrar om naturen här

Dispenser och tillstånd

För vissa verksamheter i skyddad natur krävs det tillstånd eller dispens från föreskrifter. För att få det prövat om det du vill göra är möjligt, kontakta oss då i god tid.

Organiserade guidade turer i naturreservat eller nationalparker kräver alltid samråd enligt 12:6 miljöbalken.

Vilka föreskrifter som gäller finns det information om under respektive naturreservat. Se länk ovan till naturreservaten.

Vi kan komma med goda råd och tips om hur ansökan skrivs. Ring och fråga efter dem som arbetar med prövningar inom skyddad natur: 023-81 000.

Läs mer om dispenser och tillstånd i naturen här
Läs mer om samråd här
...eller läs mer i PM i rutan till höger.

Läs mer om samråd enligt 12:6 miljöbalken här
... eller läs mer i PM i rutan till höger.

Jobba åt oss?

En del arbetsuppgifter i våra reservat lägger vi ut på entreprenad. Det kan handla om gränsmarkeringar, röjningar eller skötsel av leder och rastplatser. 

Läs mer om detta här