Lämåsen

Illustration av ett brudpar på häst och bredvid står ett troll.
Lämåsens naturreservat ligger vackert vid Busjöns södra strand. Det är en del av Äppelboåsen, en rullstensås. På åsen växer en gles tallskog. I området finns ett antal byggnader som används varje år under en helg för bygdespelet Trollbröllopet.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra upp eld,
- göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.


 Fakta om Lämåsen

Bildades: 1978
Storlek: 3 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Strax nordväst om Äppelbo, i södra kanten på Busjön.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan