Hästingsflotten

Myrens bågformade mönster med olika färg på växtligheten syns här tydligt. I borte änden syns småvat
Hästingsflotten består av ett vidsträckt myrområde som är opåverkat av dikning. Själva myren är det inte vare sig lätt att komma ut till eller vandra på, men en fin led finns på Hästingsåsen, var ifrån man har fin utsikt över flotten.

Vandra torrskodd på planka och ås​​

Vid Gladtjärns badplats i nordväst börjar en vandringsled som leder till Hästingsåsen, ca 3 km söderut. Leden är en del av Finnmarks-leden. Den är spångad över blöta partier och längs leden har ett vindskydd och två grillplatser ställts i ordning. Från åsen har man bitvis milsvid utsikt över myrlandskapet. Här och var har små roliga skyltar ställts upp, för att hindra oss stora människor från att kliva på myrorna.

​Värdefull myr för fåglar och flora

Området är ett säreget och naturskönt myrområde,
som vilar på sandavlagringar. Några åsgropsjöar har bildats -
Hästängstjärn, Ljustjärn, Mörktjärn och Flån.
Mångfalden i området har skapat möjligheter
för en intressant och variationsrik flora och fauna.
Fågellivet är mycket rikt med våtmarksarter som
ljungpipare, småspov, storspov, trana och brushane.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon eller cykla i terrängen,
- skada mark eller på geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, svampar och lavar,
- inplantera främmande växt- eller djurart,
- fånga eller insamla djur,
- göra upp eld annat än på iordningställd plats,
- rida eller köra med sulky.


 Fakta om Hästingsfloten

Bildades: 1992 (2002)
Storlek: 784 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Söder om Vansbro och Dala-Järna, väster om Nås.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Beställ folder här
Ladda hem folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här