Ametistsjön Ärten

Sjö med strandkant bestående av myrlänta gräsmarker. Skog i bakgrunden.
Ärten är en sjö känd för sina fynd av halvädelstenen ametist. Det är en violett form av bergkristall. Området är känd i geologiska kretsar.

Ametisterna kan påträffas som grus i strandkanten av sjön och som utfyllnad i sprickor och håligheter i berggrunden. Berggrunden består mest av sandsten men även syenitporfyr och värmlandsgranit förekommer.

Geologisk skatt

Ärtenområdets ametistfyndigheter får anses som en unik företeelse inom vårt land eftersom det inte finns så många fler fyndigheter av liknande slag.

Området är geologiska intressant inte bara genom ametistfynden utan också för den speciella sammansättningen av berggrunden, de tektoniska förhållandena och den geologiska historien och ametisternas uppkomstsätt. Tektonik är den geologiska disciplin som intresserar sig för jordskorpans strukturer och de geologiska processer som skapat dem. Exempel på detta är bergskedjor och dalsystem.

Reservatet bildades redan 1976 och syftet var att skydda områdets geologiska värden. En rapport har givits ut av Länsstyrelsen, vilken beskriver områdets geologi mer utförligt. Den heter 1976:1 Inventering och planering av sjön Ärten "ametistsjön" och kan lånas på Falu stadsbibliotek.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- plocka och ta med sig stenar från området.


 Fakta om Ametistsjön Ärten

Bildades: 1976
Storlek: 80 ha
Kommun: Vansbro
Läge: Reservatet ligger ett par mil sydväst om Vansbro, på gränsen till Värmland.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan