Söppenmyren

Reservatet är ett våtmarksområde av olika typer, både trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig med bl.a. pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Bland de fågelarter man kan se finns stjärtmes, stenknäck, forsärla, strömstare och kungsfiskare.

Läs mer om området på Smedjebackens kommuns webbplats.

 Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra upp eld annat än på anvisad plats.
- skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar. Det är också förbjudet att gräva upp örter, mossor, lavar eller svampar.
- fånga eller insamla djur, med undantag för fiskar.
- köra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla naturvårdsförvaltaren i samband med tillsyn och förvaltning av reservatet, samt under jordbrukets utövande och för underhåll av eldistributionsnätet.


 Fakta om Söppenmyren

Bildades: 1999 (av Smedjebackens kommun)
Storlek: 47,5 ha
Kommun: Smedjebacken
Läge: Ca 1 km nordväst om Smedjebacken centrum.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här