Lustigkulle-Rågåstjärn

Området består av en vacker natur med Rågåsen och en biås samt sjön Fisklösen mellan åsarna. Vegetationen består av den ca 130-åriga talldominerade skogen. Det finns promenadvänliga stigar längs med åskrönen.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda,
- fånga eller insamla ryggradslösa djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- köra motordrivet fordon i terrängen,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund,
- tälta under längre tid än två dygn på samma plats.


 Fakta om Lustigkulle-Rågåstjärn

Bildades: 1996
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Läge: Reservatet ligger sydost om Malingsbo söder om Nedre Malingsbosjön. I söder gränsar reservatet mot länsväg 233.
Länk till hitta.se
Folder: Beställ folder här (är beskrivet i samma som Gravbergsdalen - Slogfallet)
Ladda ned foldern här