Jätturn

Besök ett litet reservat som innehåller mycket; här kan du vandra runt sjön, matsäcka i kolarkojan och ro över sjön och in i en grotta! Jätturn omfattar skog, ängar och myrar runt tre sjöar; Jätturn, Vitturn och Sävsjön.

På Jätturns södra sida reser sig en bergknalle delvis av urkalksten. Här finns en frodig växtlighet med bland annat tre sällsynta ormbunkar; murruta, grönbräken och fjällhällebräken. I den över 100 år gamla granskogen finns också ädla lövträd som alm och lönn. Så här långt norrut växer de annars bara på gynnsamma lokaler . 

Grottan

På sjön Jätturns södra strand finns en grotta som har bildats genom vittring i kalkstenen. På grottans väggar finns ristningar av initialer, varav de äldsta är från 1600-talet. Jätturngrottan är en av vårt lands äldsta natursevärdigheter.

Bråfallsstenen

Längst norrut i reservatet ligger Bråfallsstenen. Mot söder syns veckade vågband i stenens struktur. Stenen är en så kallad migmatit vilket är en blandbergart som en gång i tiden smält samman under vulkanisk verksamhet.

Kulturlämningar

Lämningar efter två torpställen återfinns inom reservatet. Jätturnvallen, strax söder om sjön Jätturn, upptogs redan på 1600-talet. Ängen vittnar om att marken en gång brukats och hålls idag öppen genom årlig slåtter. Slåttern bevarar flera arter som trivs i ängsmark. I reservatets norra del, sydväst om Sävsjön, ligger lämningar efter Lilla Bråfall. Torpet togs upp 1650 och brann ner till grunden 1934.

Friluftsliv

Området har stora värden för friluftslivet. Vid Jätturns västra strand finns en kolarkoja och runt sjön löper en utmärkt och spångad stig. I sjön finns båtar som är tillgängliga för allmänheten.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- köra motordrivet fordon eller motorbåt,
- tälta,
- rida,
- medföra okopplad hund,
- göra upp eld. Undantag gäller för eldning i kolarkojan och på eldpallen invid kolarkojan,
- skada torra träd eller andra vedlämningar exempelvis för eldning,
- gräva upp eller plocka ris, örter, mossor eller lavar eller bryta kvistar,
- samla insekter,
- anordna orienteringstävling,
- göra åverkan, till exempel genom att göra inskrifter, på klippväggarna innanför eller utanför grottan.


 Fakta om Jätturn

Bildades: 1961 (1986)
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Läge: 15 km norr om Ludvika.
Vägbeskrivning
Norrifrån: åk fr Romme, passera Skens- och Ulvshyttan. Vid Pollackssund, sväng västerut. Ca 28 km. Söderifrån: åk från Smedjebacken via Jobsbo, passera Getbo och Finngården. Vid Pollackssund sväng västerut. Ca 23 km. Tidigare fanns en entré vid riksväg 50. Den är nu borttagen. Stigen in till reservatet finns kvar, men underhålls inte.
Se karta över vägbeskrivning
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Folder: Ladda hem folder
Beställ folder här
Skylt: Titta på skylten här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan