Gravbergsdalen

Dalen består av en ca 600 m lång förkastningsspricka. I botten av den finns ett litet orört granbestånd. Omkring sprickan växer barrnaturskogar. På de döda träden som finns växer det flertal mycket sällsynta vedsvampar, arter som har ett minskande livsutrymme i dagens kulturskogar.Inom reservatet är det inte tillåtet att...

- göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda,
- fånga eller insamla ryggradslösa djur,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- köra motordrivet fordon i terrängen.
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.


 Fakta om Gravbergsdalen

Bildades: 1996
Storlek: 9 ha
Kommun: Smedjebacken
Läge: Ca 5 km öster om Björsjön.
Länk till hitta.se
Länk till Sveriges länskarta
Service: Inga anordningar finns i reservatet.
Skylt: Titta på skylten här
Folder: Beställ folder här
Ladda hem foldern här
Beslutsunderlag:
Beslut och skötselplan
Området ingår i Natura 2000 - läs bevarandeplanen här.