Smedjebacken

I Smedjebackens kommun ligger det vackra naturreservatet Jätturn i vilket du kan låna en båt och ro in i en grotta! I Nedra Oppsveten finner vi en av Dalarnas bäst bevarade slåtterängar.

I södra delen av kommunen ligger det stora området Malingsbo-Kloten. Det är ett höglänt barrskogsområde i centrala Bergslagen. Dess största värde ligger i friluftslivet.

 Sveriges Länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta 

 

 

En roddbåt i strandkanten, en grotta i klippan i bakgrunden.
Här ligger båten som kan lånas för att ro över sjön till grottan i Jätturns naturreservat.
Foto: Maria Jons.