Säter

Naturreservaten i Säters kommun är inte särskilt många, men här finns ett av länets allra finaste; Säterdalen. Det är egentligen en stor ravin med en mycket speciell flora och fauna i den lummiga lövskogen. Här finns leder, broar och rastplatser för friluftslivet.

Om Säterdalen går på djupet har vi Bispbergs klack som dess motsvarighet. På dess topp har man milsvid utsikt.

 Sveriges länskarta

För vissa av våra besökare fungerar inte kartan på reservatssidorna. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Vi beklagar detta! En lösning är under framtagande. Under tiden kan ni använda Sveriges Länskarta, genom att klicka på kartbilden nedan.

Länk till Sveriges länskarta
 

 Content Editor

 

Vackert odlingslandskap med berg i bakgrunden.
Bispbergs klack tronar stolt i horisonten bakom det vackra odlingslandskapet i Säter. Dalälven slingrar sig fram genom kommunen.
Foto: Maria Jons.